DPD Tabletleri

DPD Tabletleriyle 3 çeşit ölçüm yapılabilir:

1.  DPD 1  Klor / Brom tabletleri  hızlı tabletler (250 test)

2. DPD 3 Hızlı ölçüm (250 test)

3. pH   (Phenol Red)    (250 test)

Havuz Sauna ve Spa Ekimpanları ile
Kalitenin Buluşma Noktası